+640

مشتری ثابت

+50

​​خودروی اقتصادی
صفر كيلومتر

خودرو لوکس
مدل سال

+120

بروزترين ناوگان اجاره خودرو
در شرق كشور​​​​​​​

بروز رساني دائمي 
​​​​​​​خودروها

شرايط آسان واگذاري
​​​​​​​خودروها

ضدعفوني
​​​​​​​كامل و
​​​​​​​هر روزه
​​​​​​​خودروها

مالكيت
100%
​​​​​​​تمامي خودروها

حذف
واسطه و
تعديل
​​​​​​​قيمت

  • شرکت اجاره خودرو دهقان بهترین و بزرگترین شرکت رنت خودرو در شرق کشور 

​​آدرس : مشهد - بین وکیل آباد 18 و 20  ساختمان 316